Obowiązek informacyjny
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Zgodnie z art.13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wobec powyższego przyjmuje Pan/Pani * do wiadomości, że :

1. Administratorem Danych Osobowych jest : Dyrektor Przedszkola nr 18 w Mysłowicach, ul. Pocztowa 20, 41-408 Mysłowice

2. Wybrane dane będą przekazywane : organom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia moich danych.

4. Ma Pan/Pani * prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Okres przechowywania danych : zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.


Przedszkolowo.pl logo