OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - INFORMACJE DLA RODZICÓW1. Do każdego 5 dnia każdego miesiąca dyrektor wydaje blankiety opłat rodzicom.

2. Do 15 dnia każdego miesiąca (zgodnie z zawartą umową cywilno - prawną między przedszkolem a rodzicami) rodzice dokonują wpłat za przedszkole na numer konta:


84 1050 1214 1000 0023 5935 9763
3. Wpłaty za przedszkole powinny być opisane następująco:

- Imię i nazwisko DZIECKA

- Przedszkole nr 18 w Mysłowicach

- za jaki miesiąc

- czego dotyczy wpłata - żywienie / opłata dodatkowa

4. Wpłaty dokonane po terminie będą obciążone ustawowymi odsetkami.

5. Do 20 dnia każdego miesiąca rodzic jest zobowiązany oddać do przedszkola dowód wpłaty.

6. Jeżeli do końca danego miesiąca nie wpłyneła wpłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dyrektor informuje rodzica na piśmie, że od następnego miesiąca dziecko nie będzie żywione i będzie mogło przebywać w przedszkolu 5 godzin ( zgodnie z zapisami w statucie przedszkola), pismo podpisuje rodzic.-------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2017/2018

Opłata za dodatkową usługę

Od dnia 1 stycznia 2017 wynosi 1 zł tylko dla dzieci do 5 lat, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/463/16 Rady Miasta Mysłowice z dn. 22 grudnia 2016 r.


STAWKA ŻYWIENIOWA

Żywienie od dnia 1 września 2017 r. wynosi:

3 posiłki - 6 zł

2 posiłki - 5 zł (śniadanie, obiad)
4,5 zł (obiad, podwieczorek)

1 posiłek - 3,5 zł

Zwrot kosztów w przypadku nieobecności dziecka obejmuje stawkę żywieniową i opłatę dodatkową za usługę.

Przedszkolowo.pl logo