ProgramyRazem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego, aut. programu: Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka. ISBN 978-83-02-10820-4 WSiP SA Warszawa 2009.

* * *Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego, aut. programu: Iwona Broda. ISBN 978-83-02-11208-9 WSiP SA Warszawa 2010.

* * *Religia: Program - Kochamy dobrego Boga, aut. programu: Komisja Wychowania Katolickiego KEP (Przewodniczący: bp Marek Mendyk). AZ-0-01/10. Program zgodny z nową Podstawą programową katechezy z 8 marca 2010 r.

* * *Tytuł podręcznika religii - Jesteśmy dziećmi Boga, nr dopuszczenia AZ-03-01/10-KR-1/11 z dnia 11.04.2011 r. Nr imprimatur - dopuszczenia do druku 1099/2011.

* * *
Programy własne:

"Rodzice bliżej przedszkola" - Program adaptacyjno - integracyjny

"Gra liter" - wykorzystanie elementów odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak

Przedszkolowo.pl logo