Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Mysłowic w wakacje!

KOMUNIKAT
w sprawie funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Miasta Mysłowice
w miesiącach lipiec i sierpień 2020 r.


Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni,
w związku ze stanem epidemicznym w kraju i dużą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w woj. śląskim zmieniona została organizacja pracy przedszkoli publicznych na terenie Miasta Mysłowice w lipcu i sierpniu 2020 r. W trosce o zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz personelu przedszkoli zrezygnowano z dotychczasowej formy dyżurów.

W celu ograniczenia przemieszczania się dzieci pomiędzy placówkami, by maksymalnie zmniejszyć prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 oraz zapewnić wychowankom i pracownikom bezpieczne warunki pracy, podjęto decyzję o ograniczeniu możliwości korzystania z opieki przedszkola tylko do dzieci, które obecnie są wychowankami danej placówki
W związku z powyższym, mając na uwadze oczekiwania rodziców, skrócone zostaną przerwy – a tym samym wydłużony zostanie czas pracy przedszkoli w miesiącach wakacyjnych,
aby każde przedszkole mogło zapewnić opiekę swoim wychowankom przez 4 tygodnie.

Trwająca epidemia wymusiła zmianę zasad funkcjonowania przede wszystkim placówek oświatowych, a wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa zarówno w przedszkolach
i szkołach - przede wszystkim zmniejszona została liczebność poszczególnych grup, dlatego
w celu właściwego zorganizowania opieki dla Państwa dzieci prosimy o poinformowanie dyrektora, jeżeli dziecko będzie wymagało opieki w czasie pracy danego przedszkola
w wakacje.

Pełna informacja o pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym zostanie opublikowana
w placówkach i na stronie internetowej Miasta Mysłowice niezwłocznie po uzgodnieniu przez dyrektorów poszczególnych placówek z Radami Rodziców nowych terminów przerwy
w funkcjonowaniu przedszkoli.

Czas epidemii, wiążące się z tym ograniczenia i obowiązujące w placówkach zaostrzone zasady bezpieczeństwa są czasem trudnym, dlatego bardzo prosimy Państwa
o wyrozumiałość i współpracę.


Komunikat 2020-06-18, 14:44 | autor: Krystyna Magdalena Anna
Przedszkolowo.pl logo