Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU
6.30 – 7.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, zabawy ruchowe,
tworzenie okazji do wymiany informacji,
rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami.

7.30 – 8.00 WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ:

Zabawy integracyjne, zabawy konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne, rysowanie, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe ipt.,
zabawy ruchowe, kołowe i ze śpiewem,
zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.

8.00 – 8.15 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

8.15 – 8.45 ŚNIADANIE

Wpajanie zasad dobrego wychowania,
wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

9.00 – 11.00 WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ

Zabawy dowolne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
zajęcia dydaktyczne różnego typu, przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.

11.00 – 11.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

11.30 – 12.00 OBIAD

Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturowych.

12.00 – 13.30 ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE

Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie, czynności opiekuńcze,
zabawy dowolne, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek,
tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.

13.30 – 14.00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

14.00 – 14.15 PODWIECZOREK

Wpajanie zasad dobrego wychowania,
wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

14.15 – 16.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, tworzenie sytuacji rozwijających
indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, prace porządkowe, praca
kompensacyjno – wyrównawcza, rozmowy indywidualne, kontakty z rodzicami.

Przedszkolowo.pl logo